Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Χρήσιμες Ιστοσελίδες Για Τα Blogs

Ένα ιστολόγιο, για να επιβιώσει στο διαδίκτυο, δε μπορεί να το κάνει στηριζόμενο μόνο στις όποιες εμπνεύσεις του κατόχου του. Χρειάζεται κι η αρωγή πολλών άλλων παραγόντων... Στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι πολύ χρήσιμη η ύπαρξη των εξής συνδέσμων: